Okresowe przeglądy hal magazynowych

Jesień za oknem, oraz coraz szybciej zbliżająca się zima powinny być powodem do podjęcia decyzji o przeprowadzeniu okresowego przeglądu stanu technicznego swoich hal magazynowych oraz namiotowych. Po kilku miesiącach od ich postawienia oraz częstego użytkowania należy zlecić inspektorowi dokonanie okresowego przeglądu, który w wielu sytuacjach jest zalecany np. wtedy gdy na terenie hal stale pracują ludzie. Obecnie w wielu firmach zajmujących się montażem oraz demontażem instalacji namiotowej znajdują się wyspecjalizowane komórki, które są odpowiedzialne za przeprowadzanie takich przeglądów. Osoby w nich zatrudnione legitymują się odpowiednim doświadczeniem oraz uprawnieniami pozwalającymi na zatwierdzenie prawidłowego stanu hal.

namioty magazynowe

W trosce o nienaganny stan techniczny hal oraz bezpieczeństwo zgromadzonych w niej pracowników przeglądy takie zaleca się wykonywać corocznie, właśnie w okresie jesienno-zimowym. To właśnie w tym czasie materiały z których dana hala jest wykonana są bardziej obciążone, dlatego ich stan musi podlegać weryfikacji. Inspektor nie tylko dokona kontroli obiektu, ale także umieści odpowiedni wpis w Książce Obiektu Budowlanego.

Sprawdzeniu powinny podlegać:

  • elementy konstrukcyjne hali: spojenia, śruby, orurowanie
  • dach
  • instalacje zamontowane wewnątrz i zewnątrz hali, oraz wszelkie możliwe okablowanie, które mogło być narażone na działanie warunków atmosferycznych
  • materiał, z którego wykonane są nawierzchnie oraz ściany boczne

W razie wykrycia usterek czy uszkodzeń elementów konstrukcji będzie jeszcze czas na zmodernizowanie i wszelkie prace konserwacyjne przed przyjściem zimy. Prace naprawcze w kontrolowanych halach to normalne procedury, które muszą być wykonywane regularnie.

Zalety przeprowadzania regularnych przeglądów hal

Dzięki przeglądom właściciele mają także pełen ogląd sytuacji na stan swoich powierzchni magazynowych, zmniejsza się liczba ewentualnych wypadków czy powiększania kosztów prac konserwacyjnych.