Jak wygląda przygotowanie placu budowy pod halę stalową?

Budowy nie zaczynamy bez zaakceptowanych planów oraz zabezpieczenia placu. Pierwsza czynność leży w kompetencji głównego inwestora. Za odpowiednie zabezpieczenie lokalizacji budowy odpowiada generalny wykonawca. Miejsce gdzie ma powstać hala stalowa czy magazynowa, z resztą podobnie jest także w przypadku budowy każdego rodzaju budynku, musi zostać ogrodzone i przygotowane w należy sposób. W tych czynnościach chodzi nie tylko o wygodę pracy, ochronę składowanych narzędzi czy materiałów, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo osób trzecich.

 

Na każdym placu budowy mają miejsce prace wysokościowe oraz te z użyciem ciężkich sprzętów. Na ogrodzeniu powinna zawisnąć także tablica informacyjna zawierająca podstawowe informacje o inwestycji. M.in. kto jest wykonawca oraz inwestorem, dane do inspektora nadzoru, autor projektu oraz telefony alarmowe. Gwarantuje to możliwość szybkiej reakcji do odpowiedniej służby w razie jakichkolwiek uchybień czy nieprawidłowości.

Pierwsze prace na placu budowy

Hale stawia się w terenie niezabudowanym i nie zamieszkanym. Najczęściej są to zaniedbane tereny z dala od miast czy dróg. Dlatego pierwsze prace na placu budowy skupiają się na odpowiednim przygotowaniu terenu pod wykop fundamentów. Ściągnięcie hummusu lub zwyczajne uprzątniecie miejsca gdzie powstanie konstrukcja zajmują pierwsze tygodnie. Po zniwelowaniu wszelkich trudności budowniczy zabierają się za wykop fundamentów, ale zanim jeszcze pierwsza łopata pójdzie w ruch kluczowe jest tutaj naniesienie wysokości. Dzięki temu budynek będzie zgodny z projektem, bez żadnych przesunięć i zmian.

 

Budowa hali jest nadzorowana przez inspektora, a wszelkie techniczne aspekty są kontrolowane z założeniami uwzględnionymi w projekcie. Czas budowy hali magazynowej zależy od jej rozmiaru, przeważnie jednak trwa od 100 dni.

esiedlce.pl
esiedlce.pl