2 przepisy prawne o których należy pamiętać decydując się na postawienie hali na swojej nieruchomości

Wiele osób zastanawiając się na budową hali magazynowej zastanawia się nad tym, czy ten obiekt uznawany jest za budynek. Jeżeli by tak było, to obowiązywały by go bardziej restrykcyjne przepisy z zakresu prawa budowlanego.

Hala to nie budynek, to obiekt tymczasowy

Otóż śpieszymy z odpowiedzią by rozwiać wszelkie niejasności. Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury wszelkie budynki muszą być oddalone od granicy z sąsiadem na co najmniej 3 metry. Ten przepis jednak nie obowiązuje w przypadku hal magazynowych czy namiotowych, ponieważ wedle prawa hale uważane są za obiekty tymczasowe, także definicja „budynku” ich nie obowiązuje. Oznacza to, że konstrukcja może się znajdować bezpośrednio sąsiedniej działki budowlanej, a restrykcje związane z zachowywanie odpowiednich odległości nie mają tutaj zastosowania.

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie

Drugą istotną kwestią jest rozstrzygnięcie, czy do postawienia hali namiotowej zgodnie z wymogami naszego prawa wystarczy zgłoszenie tego faktu odpowiedniemu organowi? Oczywiście wszystko zależy od wielkości danej konstrukcji oraz jej przeznaczenia. Jeżeli mówimy o niewielkim obiekcie, polskie prawa wymaga by taka procedura została dopełniona, czyli plan postawienia hali został zgłoszony odpowiedniemu organowi.

Co powinno zawierać zgłoszenie

W zgłoszeniu powinien zostać określony rodzaj budynku oraz zakres i sposób realizacji poszczególnych robót budowlanych. Należy umieścić w tym dokumencie również datę oznaczającą rozpoczęcie prac oraz szacowany termin ich zakończenia. Dokumenty stwierdzające prawo do zarządzania daną nieruchomością w celach budowlanych są również wymagane podczas dokonywania zgłoszenia.

Zgłoszenie należy dostarczyć do odpowiedniego organu administracji architektoniczno-budowlanej, tj. staroście, wojewodzie lub Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Są też takie budowy, które nie wymagają dopełnienia żadnych formalności (ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do urzędu):

1. altany i obiekty gospodarcze do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich

2. obiekty małej architektury (jeżeli nie są umieszczone w miejscach publicznych),

3. ogrodzenia

4. obiekty przeznaczone do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy