Zanim przystąpisz do rozbiórki hali – kilka zasad

Rozbiórka hali stalowej to nic innego jak zwyczajny plac budowy, dlatego przystępując do tych prac należy przestrzegać kilku zasad. Dzięki temu prowadzenie robót rozbiórkowych przebiegnie szybko i sprawnie, z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa.

projektowanie hal
projektowanie hal

Zasady prowadzenia robót rozbiórkowych

Wynajmując wyspecjalizowaną ekipę robotników możemy być pewni, że prace rozbiórkowe zostaną wykonane sprawnie i z należytą dokładnością. Jeżeli jednak lubimy sprawować kontrolę nad tym co dzieje się w obrębie naszej posesji zwróćmy uwagę na kilka prostych elementów. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych kierownik plac powinien zostać ogrodzony oraz odpowiednio zabezpieczony. Powinny się przy nim pojawić także specjalne oznaczenia informujące o pracach budowlanych. Przejścia oraz przejazdy również powinny posiadać odpowiedni znak. Drzewa, latarnie oraz inne elementy infrastruktury należy odpowiednio zabezpieczyć w celu ochrony przed zniszczeniem.

Wszelkie urządzenia oraz maszyny powinny być zgromadzone w obrębie budynku. Powinny się tutaj znaleźć także przygotowane kontenery na ewentualne odpadki oraz transportery na część hali do powtórnego złożenia. Każdą z czynności rozbiórkowych należy tak przeprowadzić, by jak najwięcej elementów odzyskać do powtórnego wykorzystania.

Przygotowanie robotników do rozbiórki

  • Każdy z pracowników biorących udział w rozbiórce powinien mieć doświadczenie w tego typu pracy. Jeżeli go nie ma należy zwrócić uwagę czy jest on zaznajomiony z charakterem działań.
  • Kierownik budowy powinien przedstawić ekipie robotników szczegółowy harmonogram wykonywanych prac, ich kolejność oraz sposób realizacji.
  • Każdy robotnik powinien posiadać także specjalistyczne oprzyrządowanie, stój roboczy oraz elementy zabezpieczające np. kaski, okulary, rękawice, specjalne obuwie.