Etapy prac rozbiórkowych hal stalowych

Hale stalowe są cenione za swoją wielką funkcjonalność oraz mobilność. Wielu właścicieli nie raz zdecydowało się na ich rozbudowę, przeniesienie lub całkowite usunięcie z posesji. O tym ostatnim działaniu będzie traktował dzisiejszy wpis, który pokrótce przedstawi poszczególne etapy prac rozbiórkowych.

Przygotowanie hali do rozbiórki

Prace rozbiórkowe mogą zacząć się dopiero wtedy, gdy ekipa upewni się, że na polu działania nie znajdują się osoby postronne. Tylko odpowiednio przeszkoleni pracownicy mogą brać udział w rozbiórce hali. Pierwszy etap rozpoczyna odcięcie wszelkich instalacji dochodzących do budynku. Przerwanie ich pracy jest nieodłącznym elementem ich demontażu, dlatego na początku demontuje się instalacje elektryczne. Zdjęciu i zabezpieczeniu podlegają także inne urządzenia znajdujące się w hali oraz na poszczególnych elewacjach.

W wewnętrznych pracach rozbiórkowych demontażowi podlegają także podwieszane sufity, jeżeli takie występują oraz drzwi i ścianki działowe. Murowane ściany dzielące poszczególne pomieszczenia również muszą zostać usunięte. Najczęściej dzieje się tak za sprawą manualnego wyburzenia młotem.

Gdy te prace zostają wykonane pozostaje już tylko rozbiórka kominów oraz murków ogniowych by zająć się na dobre dachem oraz innymi, zewnętrznymi elementami.

esiedlce.pl
esiedlce.pl

Rozbiórka dachu oraz ścian

Rozbiórka połaci dachu oraz blachy trapezowej (to bardzo popularny materiał na zabudowę dachu w halach stalowych) odbywa się przy pomocy specjalistycznego sprzętu takiego jak podnośnik, rusztowania czy dźwig. Dzięki odpowiednim rusztowaniom można bezkolizyjnie zdemontować stolarkę okienną oraz wszelkie rynny i rury spustowe. Gdy powyższe czynności zostają wykonane należy przejść do rozbiórki ścian.

Należy zacząć od ściany szczytowej i po kolej demontować stalowe przęsła wraz z płatwiami. Dobrą praktyką jest demontaż ściany zewnętrznej między ramami stalowymi, a następnie usunięcie samych ram. Należy pamiętać by ostatnie przęsło stalowe zostało podparte zastrzałami w swej górnej części ramy.

Ostatni etap prac polega na usunięciu posadzki lub jej poszczególnych warstw. Fundamenty można rozkopać pamiętają także o tych wewnątrz budynku.

Wszelkie prace rozbiórkowe muszą być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy wyposażonego w odpowiednie dokumenty z zakresu BHP.