Sprzedam lub wynajmę budynek przemysłowy

Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków

Nieruchomość położona  jest  w  województwie  łódzkim, w powiecie miasto Łódź, w jednostce ewidencyjnej Łódź-Górna, w obrębie ewidencyjnym 106103_9.0025, G-25 i stanowi jednostkę rejestrową gruntów nr G.366 i oznaczona jest jako działka gruntu numer 346/61 o powierzchni 0,2408 ha. Na działce znajdują się użytki gruntowe opisane w rejestrze gruntów jako tereny przemysłowe oznaczone symbolem Ba.

Zgodnie z informacją w kartotece budynków budynek posadowiony na terenie działki nr 346/61 oznaczony jest jako budynek nr 528 i 529 w obrębie G-25.

Budynek nr 528 to budynek murowany, jednokondygnacyjny, o funkcji przemysłowej, o powierzchni zabudowy 264m2.

Budynek nr 529 to budynek murowany, jednokondygnacyjny, o funkcji przemysłowej, o powierzchni zabudowy 783m2

Księga wieczysta

Dla przedmiotowej nieruchomości (dz.346/61) prowadzona jest w XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi księga wieczysta KW Nr LD1M/00254684/7.

Stan techniczno – użytkowy nieruchomości

Działka

Teren przedmiotowej nieruchomości stanowi zabudowaną działkę gruntu nr 346/61 o powierzchni 0,2408 ha.

Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do prostokąta wydłużonego w kierunku północ-południe, z ukośnym ścięciem od strony wschodniej. Teren działki jest zagospodarowany, zabudowany i uzbrojony.

Działka od strony zachodniej graniczy z działką 346/57 stanowiącej działkę drogi dojazdowej, na której ustanowiona jest służebność dojazdu na rzecz właściciela działki 346/61

Budynek produkcyjno-magazynowy z biurową

Posadowiony na działce budynek produkcyjno-magazynowy z częścią biurową, jest obiektem wybudowanym w latach 70-tych XX wieku, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym. Budynek składa się z części produkcyjno-magazynowej i części biurowo-socjalnej. W skład zabudowań wchodzą 3 budynki w rzeczywistości stanowiące jedną całość techniczno-użytkową.

Dane liczbowe budynku (zgodnie z uzyskaną dokumentacją i przeprowadzoną inwentaryzacją):

 • Powierzchnia zabudowy – 1046,60 m2, w tym:
  • cz. biurowa – 263,60 m2
  • cz. produkcyjno-magazynowa – 783 m2
 • Powierzchnia użytkowa – 950,94 m2, w tym:
  • cz. produkcyjno-magazynowa – 735,30 m2
  • cz. biurowo-socjalna – 215,64 m2

 

Konstrukcja i wykończenie budynku:

 • Fundamenty — betonowe.
 • Ściany zewnętrzne i wewnętrzne — murowane z bloczków z betonu komórkowego, obustronnie otynkowane.
 • Strop żelbetowy.
 • Dach — jednospadowy, z płyt żelbetowych korytkowych, kryty papą.
 • Posadzki i podłogi — wylewki betonowe, w cz. sanitarnej płytki ceramiczne.
 • Stolarka okienna — drewniana.
 • Orynnowanie — stalowe.
 • Stolarka drzwiowa — wrota stalowe i drzwi wejściowe metalowe, drzwi wewnętrzne płytowe.
 • Tynki wewnętrzne — cementowo-wapienne.
 • Malowanie ścian i okładziny — malowanie emulsyjne i lamperia olejna, w pomieszczeniach sanitarnych płytki ceramiczne..

Budynek o stopniu zużycia ok. 25-30%, częściowo po remoncie wnętrz. Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym. Brak spękań i ugięć mogących mieć wpływ na trwałość konstrukcji.

Część biurowa budynku jest ogrzewana, a część produkcyjno — magazynowa budynku jest nieogrzewana.

 

Instalacje wewnętrzne (cześć biurowa):

 • wodociągowa — z przyłącza do sieci miejskiej,
 • kanalizacji sanitarnej i deszczowej  — z przyłączem  do sieci miejskiej,
 • elektryczna – światła, z sieci,
 • centralnego ogrzewania — z lokalnej kotłowni,
 • wentylacji grawitacyjnej.

Instalacje wewnętrzne (część produkcyjno – maqazynowa):

 • kanalizacji deszczowej — z przyłączem do sieci miejskiej,
 • elektryczna — światła, z sieci.

Zobacz operat szacunkowy